Kto kupi staw?

Całkiem niedawno pisaliśmy o działce przy ulicy Estrady, gdzie na torfach ułożone zostały grunty nasypowe. Tym razem zawitaliśmy do Osowca leżącego w gminie Żabia Wola. Na terenie przeznaczonym pod budowę domu znajdował się zasypany staw. Grunty nasypowe o małej nośności występowały jeszcze przeszło metr poniżej projektowanego poziomu posadowienia fundamentów. Zostały one wybrane. Głębiej zalegają plastyczne piaski gliniaste i gliny.

Dla bezpiecznego posadowienia fundamentów, w dnie wykopu ułożona będzie warstwa tłucznia o grubości około 0.30 metra. Powyżej wbudowane zostaną warstwy piasku. Na tak przygotowanym podłożu posadowiony zostanie ruszt żelbetowy. Przewiduje się kontrolę zagęszczenia wbudowanych warstw lekką płytą dynamiczną. Przy pracach ziemnych utrudnienie sprawia woda gruntowa, która jest odpompowywana z wykopów.

Uwaga! Po przeciwnej stronie ulicy znajduje się staw, który jeszcze nie został zasypany. Czy prędko znajdzie się nabywca, czy też wcześniej staw wypełnią odpady i nienośne grunty?