Ach te iły

Przy Alei Waszyngtona woda gruntowa zalegała w piaskach już na głębokości 3.0 metry ppt. Inwestor Belgravia Polska projektował wykonanie dwóch kondygnacji podziemnych. Wysoki poziom wody gruntowej umożliwiał proste wykonanie jedynie jednej kondygnacji garaży. W zwartej zabudowie Saskiej Kępy niemożliwe było obniżenie zwierciadła wody gruntowe. Poszukiwano innego rozwiązania. Natura była łaskawa, pod piaskami na głębokości 11.3 - 12.2 metra ppt. znajdował się strop warstwy nieprzepuszczalnych, trzeciorzędowych iłów. Wykorzystano specyfikę budowy geologicznej i ścianę obudowy wykopu zagłębiono w warstwę iłów. Szczelna ściana szczelinowa od boków i praktycznie nieprzepuszczalny ił, zalegający w dnie odcięły dopływ wody do wykopu. W trakcie prowadzonych robót ziemnych wystarczyło wypompować wodę znajdującą się w piaskach wewnątrz wykopu. W takim przypadku pompowanie wody z wnętrza wykopu nie powoduje żadnych zmian w otoczeniu terenu budowy.

Kameralna inwestycja przy Waszyngtona to budynek mieszkalny o pięciu kondygnacjach naziemnych i jak już wspomnieliśmy o dwóch poziomach podziemnych garaży. Samochody parkujące na poziomie minus dwa będą korzystać z windy samochodowej. Budynek posadowiony zostanie na płycie fundamentowej.