Zmiany na Żoliborzu

Po pierwsze – pl. Grunwaldzki u zbiegu ks. Popiełuszki i Broniewskiego. Od dwóch lat zajmuje się nim pracowania KAPS Architekci. Dziś skrzyżowanie zdominowane jest przez samochody, w przyszłości ma być głównie dla pieszych i tramwajów. Pojazdy przejeżdżać będą pod placem – w projektowanym prawie półkilometrowym tunelu. Dzięki temu pl. Grunwaldzki stanie się ogólnodostępną przestrzenią miejską. Na dwóch jego krańcach staną 15 piętrowe wieżowce, okalać go będą jednokierunkowe uliczki z przystankami autobusowymi, a na środku znajdą się przystanki tramwajowe. Pojawić się mają również elementy małej architektury, jak ławki czy latarnie.

Nowy plac ma być powiązany z al. Wojska Polskiego szerokimi schodami w formie amfiteatru i handlowym przejściem podziemnym pod ul. ks. Popiełuszki. Choć cały pomysł cieszy się dużym poparciem, wciąż nie podjęto decyzji o wpisaniu go do projektu planu zagospodarowania, który powstaje dla tej części dzielnicy.

Po drugie, dochodząca do pl. Grunwaldzkiego, Aleja Wojska Polskiego, najszersza ulica w Warszawie – w poprzek ma 80 m i zajmuje jedną setną powierzchni Żoliborza. W latach międzywojennych założono ją jako promenadę chwały oręża polskiego prowadzącą do Cytadeli. Obecnie jezdnie rozdziela zaniedbany zieleniec z drzewami. Miejski wydział projektów inwestycyjnych ma nowy pomysł na zagospodarowanie ulicy. Projekt dzieli ją na pięć odcinków. Między ul. ks. Boguckiego a ul. Or-Ota będzie plac zabaw. Dalej, do ul. Felińskiego, istniałaby strefa bukinistów i filatelistów ze stałym pawilonem między jezdniami oraz targami książek i znaczków organizowanymi raz w tygodniu. Podobny charakter miałaby następna strefa – rzeźby. Dalej na pl. Inwalidów przerobiono by szpetną wentylację metra i wytyczono przejście dla pieszych przez ul. Mickiewicza, prosto do Cytadeli. W sąsiadującej części alei miałby się znajdować park z fontannami, pluskowiskiem dla dzieci i nowymi drzewami.

Powyższe inwestycje prowadzą do trzeciego miejsca – Cytadeli. Tutaj również szykują się zmiany. Do 2014 r. ma się tu przenieść Muzeum Wojska Polskiego. We wrześniu rozstrzygnięto konkurs architektoniczny, na budowę potrzeba blisko pół miliarda złotych.

Źródło: warszawa.gazeta.pl i www.zw.com.pl