Wymiana gruntu na budowie hali

Na budowie hali z budynkiem biurowym w miejscowości Kobyłka wykonano wymianę gruntu pod stopy fundamentowe. Około 50 centymetrowej grubości nasyp został wbudowany poniżej poziomu posadowienia. Do budowy nasypu użyto kruszonego betonu. W przypadku budowy nasyp z piasku, tłucznia lub jak w omawianym przypadku kruszywa betonowego, bardzo istotnym jest uzyskanie odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia Is potwierdzającego prawidłowość jego wykonania. Odpowiednie zagęszczenie wbudowanego gruntu pozwoli uniknąć późniejszej konsolidacji (np. na skutek obciążenia od budowli) i osiadań mogących doprowadzić do zniszczenia konstrukcji budowlanej.