Wola Prestige

Rozpoczęła się budowa II etap Wola Prestige, osiedla powstającego przy ulicy Jana Kazimierza 64. Projekt całego osiedla przewiduje trzy budynki o zróżnicowanej bryle od pięciu do dziewięciu pięter i dwóch kondygnacjach podziemnych garaży. Inwestorem jest spółka Home Invest, która została powołana przez grupę kapitałową Home Group do realizacji zadań deweloperskich w obszarze budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego.

Wstępne badania geotechniczne wykonane przez Geotest wykazały występowanie plastycznych pyłów o znacznej miąższości co sugerowało, że teren osiedla zlokalizowany jest w obrębie tzw. rynny żoliborskiej, wypełnionej słabonośnymi gruntami zastoiskowymi i organicznymi. Woda gruntowa na badanym terenie została nawiercona na różnych głębokościach od 5.30 do 9.10 m ppt. Po wykonaniu szczegółowej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zaprojektowano budynki z jedną kondygnacją podziemną posadowione pośrednio na palach fundamentowych. Po wykonaniu pali zmieniono jednak koncepcję posadowienia i zdecydowano się na wykonanie dwupoziomowego garażu podziemnego. Stąd widoczne w dnie wykopu odsłonięte i ucięte pale fundamentowe oraz studnie depresyjne o wysokości kilku metrów ponad powierzchnię obecnej płyty fundamentowej (patrz foto. poniżej).