Warsaw Spire

Na warszawskiej Woli, w rejonie ulic Towarowej, Łuckiej, Wroniej i Grzybowskiej powstaje budynek biurowy o wysokości 220 metrów. Inwestycję realizuje belgijska firma Ghelamco. Obecnie trwają prace ziemne związane z głębieniem części podziemnej budynku. Poniżej powierzchni terenu wybudowany zostanie 5 kondygnacyjny garaż. Biurowiec realizowany jest w technice ścian szczelinowych, które lokalnie zostały zagłębione do gł. 55 metrów (głębsze ściany wykonano jedynie na budowie stacji metra ONZ). Wykonawcą prac fundamentowych, w tym specjalistycznych robót geotechnicznych, jest firma Soletanche.

Drążenie tak głębokich ścian szczelinowych uzasadnia budowa geologiczna tej części Warszawy - strop utworów nieprzepuszczalnych znajduje się na głębokości 50-60 metrów ppt. Powyżej zalęgają grunty piaszczyste oraz nieciągłe warstwy glin lodowcowych oraz lokalnie pyłów i gruntów organicznych takich jak: torfy, namuły i gytie. W ramach prac wiertniczych wykonano otwory badawcze o głębokości 60 metrów. Autorem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej jest Geoteko, natomiast uzupełniające badania geotechniczne, w tym sondowania statyczne CPT, wykonał Geotest.