W Ożarowie Mazowieckim

W podwarszawski Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Parkowej CPV Construction rozpoczął budowę osiedla mieszkaniowego. W pierwszym etapie z zaplanowanych 12 budynków wybudowane zostaną cztery. Inwestorem jest MT Development Group. Projekt powstał w pracowni KW Projekt architekta Krzysztofa Wiszowatego. Budynki o czterech kondygnacjach będą miały podziemny garaż.

W podłożu pod humusem zalegają twardoplastyczne gliny pylaste i piaszczyste. Lokalnie głównie w partiach stropowych grunty spoiste są w stanie plastycznym - stopień plastyczności IL = 0.40. Obok glin występują średnio zagęszczone piaski drobne i pylaste, o stopniu zagęszczenia ID = 0.50. Woda gruntowa zalega na różnych głębokościach od 1.80 do 2.90 m ppt. Wysoki poziom wody gruntowej utrudnia realizowanie wykopu. Dla ochrony przed wodą gruntową wykonany został drenaż opaskowy, który ułożony został wzdłuż podstawy skarpy wykopu. Przyjęte rozwiązanie znacznie poprawiło warunki pracy w wykopie.