Volumetric rozpoczął budowę w Kielcach

Rozpoczęła się budowa Promenady Solnej – najdroższych i najbardziej luksusowych apartamentów w Kielcach. Budynek o wysokości 5 pięter z jednopoziomowym garażem podziemnym powstanie przy ulicy Solnej w bliskim sąsiedztwie rzeki Silnicy. Woda gruntowa na terenie inwestycji znajduje się na głębokości około 2 m ppt., stąd zaistniała konieczność odwodnienia i wykonania części podziemnej budynku w technologii szczelnej w otoczeniu ścianki szczelnej, którą wykonuje Aarsleff. Wykonawcą prac budowlanych będzie natomiast Unimax.

Apartmentowiec posadowiony zostanie na płycie fundamentowej o grubości 90 cm, która oparta zostanie na ponad 1000 palach fundamentowych. Kolumny betonowe CMC o długości do 14 m wykonane zostaną w technologii Menarda w dwóch etapach (schemat konstrukcji kolumny CMC zamieszczono w mini galerii). Zastosowanie posadowienia pośredniego wymuszone zostało trudnymi warunkami gruntowymi. Do głębokości kilkunastu metrów zalegają bowiem zastoiskowe utwory spoiste głównie pyły i gliny w stanie plastycznym. Badania geologiczne zostały przeprowadzone dwuetapowo, w pierwszej części wykonano wiercenia do podłoża skalistego, które w tym rejonie znajduje się na głębokości 20-30 m, a zalęgające skały reprezentują osady dewonu. Wyniki wierceń nie były jednak satysfakcjonujące dla zaprojektowania bezpiecznego posadowienia i konieczne było wykonanie sondowań statycznych CPT.

Zakład Badań Geotechnicznych Geotest wykonał 12 testów przy użyciu sondy CPT o głębokości od 20-22 m. Badania te, pozwoliły precyzyjnie określić stopień plastyczności i nośność występujących tutaj gruntów. Dogodne warunki dla posadowienia rozpoznano dopiero na głębokości około 12-15 m ppt. Otrzymane wyniki sondowania posłużyły również do zaprojektowania ścianki szczelnej.

Budowa apartamentowca w tak prestiżowej lokalizacji nie mogła obejść się bez sprzeciwu okolicznych mieszkańców, którzy nauczeni doświadczeniami z innych miast, pod hasłami ekologicznego protestu żądają zadośćuczynienia.

Źródło fotografii: www.promenadasolna.pl