Tym razem grodzice

Przywykliśmy do budów, na których stateczność ścian wykopów zapewniają ściany szczelinowe lub berlińskie. Gdy woda gruntowa zalega w piaskach leżących na gruntach spoistych stosuje się ściany szczelinowe, które odcinają dopływ wody do wykopu. Na budowie przy zbiegu Św. Bonifacego i Sobieskiego zastosowano stalowe grodzice. Grodzice przechodzą przez piaski i są utwierdzone w leżących głębiej iłach pstrych. Grodzice będą kotwione. Na tej budowie spółdzielni MSM Energetyka firma Alisma Construction buduje centrum mieszkaniowo - usługowe. Projekt powstał w pracowni Apar Projekt. Budynek będzie miał 13 kondygnacji naziemnych w tym 11 mieszkaniowych. Pod ziemią znajdzie miejsce dwu poziomowy garaż podziemny.