Szpital pediatryczny WUM

Na początku roku wmurowany został kamień węgielny pod budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego pomiędzy ulicami Trojdena, Żwirki i Wigury i Banacha. Szpital będzie miał 527 łóżek. Zakończenie budowy przewiduje się w 2014 roku. Konkurs SARP na projekt szpitala wygrała Warszawska pracownia Open Architekci.

Budynek o siedmiu kondygnacjach naziemnych będzie miał dwie kondygnacje podziemne, w tym jedna garażową. Zaprojektowano posadowienie na płycie fundamentowej na głębokości około 7.30 m p.p.t.

Kompleks tworzyć będą trzy budynki połączone przeszklonym łącznikiem. Wizualizację szpitala można zobaczyć na stronie projektantów www.openarchitekci.com

Jak wykazały badania geotechniczne w podłożu, pod przypowierzchniowymi gruntami nasypowymi i pokrywowymi glinami występują piaski o zmiennej granulacji przewodzące wodę gruntową. Piaski zalegają do zmiennej głębokości 7.70-15.8 m p.p.t. i przykrywają warstwy morenowych, półzwartych i twardoplastycznych glin. Pod glinami zalega kolejna warstwa piasków z poziomem wodonośnym, którego lustro stabilizuje się na rzędnej 26,00 m n.p. "0" Wisły.

W celu odcięcia dopływu wody do wykopu i jednoczesnego zabezpieczenia skarp, wykonane zostały ściany szczelinowe, które wprowadzono w warstwy gruntów spoistych. Budowę prowadzi Mostostal Warszawa.