Stump w akcji

Palownicę firmy Stump Hydrobudowa spotkaliśmy na budowie osiedla mieszkaniowego przy ulicy Drawskiej w Warszawie. Inwestorem jest firma Min Hoong Development, która już budowała domy na tym osiedlu. W podłożu panują złożone warunki wodno - gruntowe. Pod przypowierzchniowymi piaskami drobnymi i pylastymi zalegającymi do głębokości około 4.0 metry ppt. występują gytie. Warstwa tych organicznych gruntów charakteryzuje się zmienną miąższością. Gytie występują do głębokości od kilku do siedemnastu metrów. Działka znajduje się na krawędzi "rynny żoliborskiej". Gytie podściela cienka warstwa piasków drobnych i średnich, leżących na półzwartych glinach piaszczystych. W dokumentacji podano następujące parametry geotechniczne dla gyti: w = 75 procent; gęstość objętościowa 1.39 g/cm3; kąt tarcia wewnętrznego 20 stopni; spójność 14 kPa. W związku z występowaniem słabych gruntów zaprojektowano posadowienie na palach CFA. Długość pali uzależniono od poziomu występowania gruntów nośnych.