Służew nad Dolinką

Spółdzielnia Służew nad Dolinką niedawno zakończyła budowę budynku mieszkalnego przy zbiegu ulic Bacha i Puławskiej, a już rozpoczyna kolejną inwestycję, przy ulicy Nowoursynowskiej. Lokalizacja według inwestora to Elsnera 9. Działka położona jest przy Dolince Służewieckiej. Jeszcze niedawno na placu stał pawilon mieszczący sklep Mokpol. Pawilon został już rozebrany. Projektowany budynek mieszkalny, z usługami w parterze będzie miał od 7 do 11 kondygnacji naziemnych i dwa poziomy podziemnego garażu. Projekt powstał w pracowni architekta Wojciecha Kornatowskiego. Generalnym wykonawcą jest Tynkbud 1. Ta sama firma wznosiła budynek przy Puławskiej. Na budowie rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych. Ściany o głębokości do 13 metrów i szerokości 0.6 metra realizuje Miniekt.

W podłożu pod nasypami i przypowierzchniowymi piaskami pokrywowymi występującymi do głębokości 3.60 metra zalegają twardoplastyczne i półzwarte gliny piaszczyste, a lokalnie pylaste. Gliny przedzielone soczewkami piasków zalegają do głębokości 15 metrów. Tak głębokie było rozpoznanie podłoża. W soczewkach piaszczystych występuje woda pod ciśnieniem. Jej poziom stabilizował się na głębokości 3.65 - 5.40 metra ppt. tj. na rzędnej 10.90 - 13.80 metra np. "0" Wisły.