Rezydencja Eliza

To kameralny 6 piętrowy budynek, który powstaje obecnie przy ul. Orzeszkowej na warszawskiej Ochocie. Dobra lokalizacja oraz wysoki standard wykończenia są charakterystycznymi cechami tej inwestycji budowlanej.

Budynek posiadał będzie 2 kondygnacje podziemnych garaży. Realizacja wykopu odbyła się w otoczeniu ścian szczelinowych rozpartych stalowymi rozporami. Budynek posadowiony zostanie bezpośrednio na żelbetowej płycie fundamentowej, która wraz ze ścianami tworzyć będzie szczelną bryłę jego części podziemnej. Na styku tych dwóch elementów zaprojektowano iniekcję. Na terenie inwestycji zalegają głównie utwory spoiste reprezentowane przez twardoplastyczne gliny piaszczyste o stopniu plastyczności IL = 0.10. Poniżej tych utworów występują nawodnione piaski drobne w stanie średnio zagęszczonym, których warstwa została rozcięta wykopem i konieczne było odwodnienie. Głębiej zalęgają półzwarte gliny piaszczyste i lokalnie pylaste. Wodę gruntową nawiercono w warstwie piasków na głębokości 2.60 - 4.60 m ppt.