Przy Przyokopowej

Soletanche spotkaliśmy na budowie budynku biurowo - usługowego Crown Square przy ulicy Przyokopowej 31 w Warszawie. Inwestorem jest Best Invest, a generalnym wykonawcą Ghelamco Poland. Projekt budynku powstał w pracowni Atelier 2 Jana Kucza Kuczyńskiego we współpracy z biurem Komor & Partners. Zaprojektowano budynek o 13 kondygnacjach naziemnych i 3 podziemnych.

Ściany szczelinowe o grubości 60 cm i głębokości 16.5 - 17.0 metrów będą kotwione jednym i dwoma poziomami kotew gruntowych. W podłożu pod nasypami występującymi do głębokości 0.60 - 1.60 metra ppt. zalegają przemieszane z twardoplastycznymi glinami pylastymi i piaszczystymi piaski drobne i pylaste, średnio zagęszczone i zagęszczone. Na głębokości 10.40 - 15.60 m występuje ciągła warstwa gruntów spoistych, która odetnie dopływ wody gruntowej do wykopu. Zwierciadło wody zalega na głębokości 7.50 m ppt. co odpowiada rzędnej 26.20 m np. "0" Wisły. Pod glinami na głębokości około 18.00 metrów ppt. nawiercona na wodę pod ciśnieniem. Nie udało się pomierzyć poziomu stabilizacji.