Przy Księcia Janusza

Białostocka firma Budbaum rozpoczęła budowę budynku mieszkalnego z garażem podziemnym przy ulicy Księcia Janusza w Warszawie. Inwestorem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Koło. W podłożu pod warstwą nasypów zalegają średnio zagęszczone piaski drobne i pylaste, a także piaski pylaste z wkładkami pyłu. W części terenu piaski zalegają do głębokości rozpoznania geotechnicznego, które było przeprowadzone do 12 metrów. Miejscami pod piaskami na głębokości 3.30 - 4.00 metry występują grunty spoiste, plastyczne w partiach stropowych. Woda gruntowa została pomierzona na głębokości 3.55 - 4.40 m ppt. tj. na rzędnych 30.60 - 31.00 m np. "0" Wisły.

Budynek posadowiony zostanie na stopach i ławach fundamentowych. Stopy posadowione zostaną nieznacznie poniżej lustra wody gruntowej. Konieczne było wykonanie odwodnienia. Ściany wykopów obudowane zostały ścianką berlińską. Wykonane zostanie także zabezpieczenie wykopu Larsenami. Prace odwodnieniowe oraz obudowę wykopu wykonuje firma Hydrogeo. Zastosowana zostanie izolacja przeciw wodna voltex.