Południowa Obwodnica Warszawy

Obwodnica zlokalizowana będzie w ciągu autostrady A2, która w okolicy Warszawy będzie mieć parametry drogi ekspresowej. Trasę podzielono na trzy etapy, pierwszy „Konotopa" – "Lotnisko" (10,5 km) – realizowany w latach 2010-2012, drugi od ul. Puławskiej do węzła "Lotnisko" oraz trasa N-S (S79) od węzła "Lotnisko" do ul. Marynarskiej oraz etap trzeci od węzła "Puławska" do węzła "Lubelska" (19,5 km), będący obecnie w etapie projektowania. Najważniejsze obiekty tej części trasy to tunel pod Ursynowem oraz most „południowy”.

W ramach etapu II obejmującego odcinek od węzła Lotnisko do węzła Puławska, powstaną nowe wiadukty drogowe m.in. w ciągu ulicy Poloneza, Hołubcowej, Złote Łany oraz wiadukt kolejowy przenoszący tory odstawcze do metra. W miejscu lokalizacji węzła Lotnisko obwodnica będzie biec w zagłębieniu, ze względu na położenie skrzyżowania w strefie nalotów na pas startowy lotniska Okęcie. Z uwagi na ciągły ruch powietrzny, prace związane z fundamentowaniem, m.in. budowa ścian szczelinowych jest wykonywana przy użyciu specjalistycznego sprzętu o bardzo ograniczonej wysokości. Obecnie trwają prace przy wszystkich wiaduktach i wannie szczelnej w miejscu węzła „Lotnisko”. Budowa geologiczna w miejscu przebiegu trasy jest prosta, poniżej przypowierzchniowej warstwy piasków zalęgają grunty spoiste reprezentowane przez twardoplastyczne i półzwarte gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste o stopniu plastyczności IL= 0.00 - 0.15 zalegające do gł. 10 m poniżej powierzchni terenu. Poniżej rozpoznano bardzo zagęszczone utwory piaszczyste, w których, w czasie sondowania statycznego CPT opór na stożku (qc) przekraczał 50 MPa.