Poleczki Bussines Park

Spółka UBM rozpoczęła budowę kolejnego etapu inwestycji, w ramach którego powstaną dwa budynki B1 i C1. Nowe obiekty charakteryzować się będą zielonymi ogrodami na dachach. Na działce o powierzchni 14 ha, oddano już do użytku dwa budynki A1 oraz A2 - zlokalizowane wzdłuż ulicy Poleczki.

Cała inwestycja składać się będzie z kilkunastu obiektów o różnym przeznaczeniu. Wykonawcą prac budowlanych jest firma Porr Polska.

W chwili obecnej, zakończono głębienie wykopu pod jednokondygnacyjny garaż podziemny. Budynki posadowione zostaną na płycie fundamentowej. W podłożu poniżej przypowierzchniowej warstwy gruntów nasypowych rozpoznano utwory piaszczyste. Głębiej zalegają skonsolidowane gliny morenowe w stanie twardoplastycznym i półzwartym, z przewarstwieniami pylastymi i piaszczystymi. Duży problem w trakcie realizacji prac budowlanych stanowiła woda gruntowa zgromadzona na stropie utworów spoistych. Od momentu wykonania wykopu, rozpoczął się napływ wody do jego wnętrza, który powodował lokalne uplastycznienia gruntów spoistych (głównie pyłów) oraz obniżał stateczności skarp. Obserwowano również lokalne osuwiska nawodnionego gruntu, co stanowiło zagrożenie dla osób pracujących w wykopie. Zalecono zabezpieczenie skarp siatką stalową z obrzutką betonową, która została zakotwiona w gruncie. W zatrzymaniu dopływu wody do wykopu pomogły również ujemne temperatury (zobacz zdjęcia poniżej). Nadzór geotechniczny nad budową sprawował Geotest, który jest również autorem dokumentacji geotechnicznej dla całej inwestycji.