The Park Warsaw

W Warszawie przy ulicy Orzechowej róg Krakowiaków rozpoczęła się budowa kompleksu The Park, który oferować będzie około 110 000 m2 powierzchni użytkowej do wynajęcia. W pierwszej fazie powstaną dwa 4-kondygnacyjne budynki o powierzchni biurowej równej 19 600 m2. Kompleks został zaprojektowany zgodnie z międzynarodowymi wymogami oraz standardami ekologicznymi. Dodatkowo w kompleksie znajdować się będą restauracje, kawiarnie oraz punkty handlowo-usługowe. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest firma Porr (Polska).

Obecnie prowadzone są prace ziemne oraz głębiene ściany szczelinowe przez firmę Soletanche. W galerii poniżej przedstawiono kolejne fazy budowy ściany szczelinowej. Warunki gruntowe w tej części Warszawy przedstawiają się następująco: poniżej warstwy nasypów niekontrolowanych o miąższości do kilku metrów występują morenowe gliny piaszczyste i piaski gliniaste, twardoplastyczne i półzwarte o stopniu plastyczności IL=0.00 ÷ 0.25. Grunty te przewarstwione są piaskami drobnymi, średnio zagęszczonymi o stopniu zagęszczenia ID=0.60 ÷ 0.65 oraz lokalnie zastoiskowymi glinami pylastymi oraz pylastymi zwięzłymi. Woda gruntowa znajduje się powyżej poziomu posadowienia więc konieczne jest wykonanie odwodnienia przy użyciu m.in. studni depresyjnych.