Osiedle Wilno

Przy ulicy Wiernej w Warszawie Powstaje jedno z największych osiedli mieszkaniowych w stolicy. Docelowo zajmie ono powierzchnię 50 hektarów. Inwestorem jest Dom Development. Budowa geologiczna podłoża w rejonie inwestycji nie należy do złożonych. Poniżej przypowierzchniowej warstwy osadów facji powodziowej reprezentowanych przez pyły i gliny w stanie plastycznym, zalegają średnio zagęszczone piaski średnie i grube. Jednym problemem na palcu budowy jest woda gruntowa, której zwierciadło występuje powyżej poziomu posadowienia płyty dennej.

Na czas prac fundamentowych konieczne jest obniżenie poziomu wody gruntowej przy pomocy studni. Wywołany na skutek wypompowania wody, lej depresji, umożliwia wykonanie części podziemnych budynków w suchym wykopie.