Osiedle Adria

Osiedle Adria, powstające przy ulicy Jugosłowiańskiej na Gocławiu, jest jedną z kolejnych inwestycji spółki Dom Development SA na terenie prawobrzeżnej Warszawy(patrz Osiedle Wilno).

Budowa tego nowoczesnego kompleksu mieszkalnego, w skład którego wejdzie w sumie 5 budynków o wysokości od V do XIV kondygnacji, trwa już od lutego br. Oddanie do użytku I etapu (256 lokali) planowane jest na ostatni kwartał 2011 roku. Autorem projektu zawierającego najnowsze rozwiązania architektoniczne jest pracownia Fajans Ścisło & Partnerzy Arcus Sp. z o.o., natomiast wykonawcą I etapu firma Erbud SA. Architekci nie bez powodu zastosowali liczne przeszklenia (łącznie z balkonami) dzięki którym przyszli mieszkańcy będą mogli podziwiać panoramę lewego brzegu Wisły oraz Pałacu Kultury. Dogodna lokalizacja powstającego osiedla (m.in. Most Siekierkowski) gwarantować będzie mieszkańcom sprawny dostęp do całej infrastruktury Warszawy a w szczególności Śródmieścia, Mokotowa i Saskiej Kępy. Cały kompleks otoczony jest przez liczne tereny zielone.

Podczas badań geotechnicznych, przeprowadzonych przez GEOTEST, na terenie inwestycji rozpoznano mady wiślane zalegające do maksymalnej głębokości 4,8 m ppt., reprezentowane przez pyły, gliny i gliny pylaste w stanie od twardoplastycznego do plastycznego IL= 0,20 - 0,40. Lokalnie występują również grunty organiczne (namuły) będące pozostałością starorzeczy lub zbiorników bezodpływowych. Głębiej występują grunty nośne – średnio zagęszczone piaski. W trakcie wykonywania wykopu pod część podziemną budynku, grunty słabonośne zostały wybrane. Woda gruntowa na tym obszarze występuje na głębokości 4,20 -5,75 m ppt. tj. na rzędnej 0,55- 1,4 m n.p. 0 Wisły.