Nowy biurowiec przy Czerniakowskiej.

Firma SGI Baltis rozpoczęła budowę kolejnej inwestycji biurowej w stolicy. Powstający przy ul. Czerniakowskiej nowoczesny biurowiec sąsiaduje z wybudowanym wcześniej przez SGI Baltis budynkiem Comfort Offices, gdzie mieści się obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości i Sąd Rejonowy. Projekt nowego biurowca przygotowany został przez Pracownię Architektoniczną Kazimierski i Ryba. Budynek składał będzie się z 6 kondygnacji, w tym jednej podziemnej, mieszczącej parking. Budynek będzie charakteryzował się zielenią umieszczoną również na dachu obiektu.

Badania podłoża gruntowego wykonał Geotest. Na terenie inwestycji rozpoznano grunty nasypowe do głębokości nawet ponad 5 metrów. Poniżej zalegały osady zastoiskowe wykształcone są w postaci pyłów i glin pylastych, oraz namułów w stanie plastycznym. Poniżej utworów spoistych nawiercono utwory rzeczne w postaci średnio zagęszczonych piasków średnich i grubych. Stopień zagęszczenia piasków wynosi ID=0.45÷0.60 i wzrasta wraz z głębokością. W części działki rozpoznano również gliny pylaste, pyły piaszczyste i iły charakterystyczne dla osadów trzeciorzędowych. W trakcie prowadzenia prac geotechnicznych poziom wody był obniżony przez głębokie odwodnienie realizowane w ulicy Czerniakowskiej. Jednak zwierciadło wody gruntowej charakterystyczne dla wielolecia znajduje się na głębokości 6.00 m ppt. tj. na rzędnych 1.50 - 1.85 m n.p.”0” Wisły.