Nowe parki na Ursynowie

Na Ursynowie powstaną trzy parki: im. Romana Kozłowskiego, Przy Bażantarni i Lasek Brzozowy.

W Parku im. Romana Kozłowskiego znajdzie się kompleks sportowy, teren zostanie oświetlony i objęty monitoringiem. Zasadzonych zostanie 5 tys. krzewów i około 30 drzew. Już w pierwszej połowie przyszłego roku mają powstać nowe alejki i promenada ze ścieżką rowerową. Pojawią się nowe ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery. W przyszłości mają powstać: kort tenisowy, górka do zjazdu na sankach, a nawet stok narciarski.

Od kilku miesięcy trwa pierwszy etap budowy Parku Przy Bażantarni. Urządzana jest zieleń i budowane są dwa place zabaw. Etap ten ma się zakończyć w połowie 2010 r.. Już jesienią przyszłego roku do użytku dostępny będzie również park sprawnościowy z linarium i ścianką wspinaczkową. W planach jest jeszcze budowa placu z tenisem stołowym oraz skateparku. Jednak nie został wyjaśniony jeszcze problem zgodności projektu Parku Przy Bażantarni ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy”, które przewiduje w tym miejscu 90 % powierzchni biologicznie czynnej. W projekcie zaś znalazły się korty tenisowe, alejki, kawiarnia, skatepark itd., pod które będzie trzeba wyciąć drzewa, możliwe że sprawą zajmie się Najwyższa Izba Kontroli.

Na początku przyszłego roku ma być gotowy projekt Lasku Brzozowego. Na budowę placów zabaw oraz nowych alejek dzielnica przeznaczyła 2 mln zł. Obiekt ma być gotowy już jesienią 2010.

Prace nad ursynowskimi parkami mają zakończyć się w 2012 roku.

Źródło: www.zw.com.pl