Nowe mieszkania na Służewcu

Firma Atlas Estates rozpoczęła kolejną inwestycję mieszkaniową w Warszawie – Concept House. Tym razem Służewcu na skrzyżowaniu Obrzeżnej i Cybernetyki powstanie budynek o zróżnicowanej wysokości od 6 do 12 pięter z 1-kondygnacyjnym podziemnym garażem. Autorem projektu jest pracownia architektoniczna Archiplan. Dokumentację geologiczno-inżynierską przygotował Geotest. Planowany termin ukończenia inwestycji to połowa 2013 roku. Obecnie trwają pracy przy drążeniu ścian szczelinowych, których wykonawcą jest Warbud.

Warunki gruntowe występujące na terenie inwestycji nie nastręczają problemów wykonawcy. W podłożu występują wyłącznie grunty nośne: naprzemianległe piaski i gliny piaszczyste charakterystyczne dla tego regionu Warszawy. Piaski reprezentują stan średnio zgęszczony i zagęszczony natomiast gliny twardoplastyczny i półzwarty.

Na badanym terenie nawiercono dwa poziomy wodonośne - o zwierciadle napiętym i swobodnym. Wodę gruntową o zwierciadle swobodnym nawiercono na głębokości 7.40 m ppt. tj. na rzędnej 20.00 m n.p.”0” Wisły. Zwierciadło napięte nawiercono na głębokości 14.30 m ppt., stabilizujące się na głębokości 9.00 m ppt. tj. na rzędnej 18.40 m np. ”0” Wisły.

Kilkaset metrów dalej na skrzyżowaniu Cybernetyki i Postępu, trwają prace budowlane przy budynku mieszkalnym z dwupoziomowym garażem podziemnym. Obecnie wykonywany jest wykop w otoczeniu ścian szczelinowych i trwają prace przygotowawcze przy budowie płyty fundamentowej. Warunki gruntowe w miejscu tej inwestycji są bardzo podobne jak w przypadku terenu budowy Concept House.