Na Dolnym Mokotowie

W sierpniu rozpoczęła się budowa kompleksu mieszkaniowego przy zbiegu ulic Gagarina i Sieleckiej na Dolnym Mokotowie. Obiekt będzie się składał z dwóch części: pięciokondygnacyjnej i wysokiej dziesięciokondygnacyjnej. W podziemnym garażu znajdzie się miejsce dla 45 samochodów. Inwestorem jest Usługowa Spółdzielnia Uniwersum. Planowane zakończenie inwestycji w pierwszym kwartale 2010 roku. Gdy wizytowaliśmy budowę w sierpniu trwały roboty ziemne. Stateczność skarp wykopu utrzymuje ścianka berlińska.

W podłożu pod warstwą przypowierzchniowych gruntów nasypowych zalegają średnio zagęszczone piaski o różnej granulacji, od drobnych do grubych. Na głębokości około 7.0 metrów ppt. zalegają grunty trzeciorzędowe, reprezentowane przez twardoplastyczne gliny pylaste i półzwarte iły. Woda gruntowa występuje na głębokości 4.0 metry ppt. tj. na rzędnej 4.30 m np. "0" Wisły.