Mozaika Mokotów

Osiedle o nazwie Mozaika Mokotów powstanie na działce pomiędzy ulicami Bokserską, Cybernetyki i Postępu, należącej do hiszpańskiego dewelopera Layetana. Deweloper zapewnia przyszłym mieszkańcom kilka alternatywnych wersji układu pomieszczeń dla każdego sponad 800 mieszkań. Rozkłady te różnią się pomiędzy sobą umiejscowieniem ścian działowych i funkcją poszczególnych pomieszczeń.

Pod budynkami przewidziano jednokondygnacyjny garaż podziemny. I etap inwestycji ma być gotowy pod koniec 2011 r., a jego generalnym wykonawcą będzie firma Unibep. Wartość pierwszego etapu inwestycji to około 40 mln złotych. Autorem projektu jest pracownia Open Architekci, natomiast badania podłoża gruntowego wykonał Geotest.

Powierzchnia działki jest pokryta gruntami nasypowymi około metrowej miąższości, poniżej których rozpoznano piaski drobne i średnie, średnio zagęszczone i zagęszczone o stopniu zagęszczenia ID = 0.60 ÷ 0.75. Poniżej zalega warstwa morenowych glin piaszczystych i piasków gliniastych podścielona piaskami pylastymi, drobnymi i średnimi, zagęszczonymi o stopniu zagęszczenia ID = 0.70 ÷ 0.75. Wodę gruntową o zwierciadle swobodnym nawiercono na głębokości 6.90 ÷ 7.90 m ppt., to jest na rzędnych 18.25 ÷ 19.00 m n. p.”0” Wisły. W otworach gdzie strop glin zalega poniżej rzędnej 18.25 m n. p. „0” Wisły zwierciadło wody jest napięte i stabilizuje się na poziome zwierciadła swobodnego. Lokalnie na gł. 1.00 ÷ 2.40 m ppt. rozpoznano wodę gruntową o zwierciadle zawieszonym.