Mokotowska Square

Budynek biurowy klasy A powstaje przy zbiegu ulic Piękna i Mokotowska w Warszawie. Inwestorem jest firma Yareal Polska. Projekt powstał w pracowni APA Markowski. Budynek będzie miał 7 kondygnacji i podziemny garaż. Jeszcze niedawno w tym miejscu stał budynek Metalexportu. Kilka lat temu jego frontową fasadę z charakterystycznymi pomarańczowymi oknami zasłonił inny budynek biurowy, Zaułek Piękna. Budowę wykonuje firma Rdbud. Zgodnie z zaleceniami konserwatora pozostawiono frontową szkieletową konstrukcję budynku Metalexportu. Wykonany już został podziemny garaż.

W podłożu projektowanej inwestycji występują sprzyjające warunki wodno - gruntowe. Pod nasypami zalega kompleks gruntów spoistych, w stanie twardoplastycznym. Pod glinami piaszczystymi na głębokości około 6.0 metrów ppt. zalegają zagęszczone piaski drobne. Piaski występują do głębokości 20 metrów. Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym znajduje się na głębokości 7.30 - 7.40 m ppt. tj. na rzędnych 26.15 - 26.20 m np. "0" Wisły.