Konstruktorska Business Center

Słowacki deweloper HB Reavis rozpoczął realizację swojego pierwszego projektu w naszym kraju. Na warszawskim Służewcu trwają prace budowlane przy biurowcu o największej powierzchni piętra pod wynajem (7 314 m kw.) w Polsce. Budynek pomimo stosunkowo niewielkiej wysokości 6 kondygnacji nadziemnych imponuje swoja olbrzymią powierzchnią zabudowy. W chwili obecnej trawa głębienie wykopu pod dwukondygnacyjny garaż podziemny. Według wyliczeń należy wywieść ponad 100 000 metrów sześciennych gruntu, natomiast sama konstrukcja biurowca pochłonie około 30 000 metrów sześciennych betonu.

Autorem projektu jest firma Epstein Sp. z o.o., badania geotechniczne wykonało Geoteko, natomiast nadzór geotechniczny prowadzi Geotest. Budowa geologiczna terenu zapewnia korzystne warunki posadowienia obiektu. W poziomie posadowienia płyty fundamentowej występują półzwarte gliny oraz lokalnie średnio zagęszczone piaski. Woda gruntowa występująca w przypowierzchniowej warstwie piaszczystej zostanie odpompowana, a jej dopływ z terenów sąsiednich został ograniczony wykonaniem ścianki szczelinowej.

Wykonane sondowania statyczne CPT, wykazywały na głębokości około 8 metrów, zalegające gliny w stanie półzwartym o IL ≤ 0.00, co potwierdziły badania makroskopowe prowadzone w trakcie prac ziemnych. Duże skonsolidowanie tego rodzaju gruntu powoduje trudności w jego urabianiu. Wydaje się więc zasadnym, aby firmy świadczące usługi związane z pracami ziemnymi i wykonywaniem wykopów, swoje kosztorysy opierały o dane z sondowania statycznego i wyposażały koparki w nowe, ostre łyżki, które pozwalają na szybsze urabianie półzwartych glin polodowcowych bez naruszania ich struktury.