Karolkowa Business Park

U zbiegu ulic Karolkowej i Grzybowskiej powstaje centrum biznesowe pod nazwą Karolkowa Business Park zlokalizowane na terenie dawnych Polskich Zakładów Philips S.A. Ze względu na cenne walory architektoniczne część elewacji zostanie wbudowana w nowoczesna bryłę biurowca. Budynek posiadał będzie dwukondygnacyjny garaż podziemny oraz 11 pięter wysokości. Cześć powierzchni dachowych posiadała będzie zielone ogrody.

W najbliższym sąsiedztwie opisywanej inwestycji równolegle wznoszonych jest kilka istotnych projektów dla architektury stolicy: Wola Center, Concept Tower, InCity, których konstrukcje podziemne zagłębione są na 2 do 3 kondygnacji. Prowadzenie prac fundamentowych jednocześnie na kilku sąsiadujących ze sobą działkach, w tym rejonie Warszawy, bardzo często przynosi korzyści w tym również finansowe, ze względu chociażby na wspólne odwodnienie terenu i możliwość uniknięcie kosztowych związanych z uszczelnianiem dna wykopu (jet-grouting) przed napływem wody gruntowej.