Hotel przy ul. Łączyny

W bliskim sąsiedztwie Toru Wyścigów Konnych na warszawskim Służewcu powstaje czterogwiazdkowy hotel, w którym znajdzie się około 170 pokoi, centrum konferencyjne i centrum biznesowe. Obecnie trwają prace związane z wykonywaniem ścian szczelinowych oraz roboty ziemne. Na badanym terenie panują złożone warunki gruntowe. Poniżej powierzchni terenu zalegają zastoiskowe piaski gliniaste, pyły piaszczyste, pyły i gliny piaszczyste o zróżnicowanym stopniu plastyczności, od twardoplastycznych do plastycznych, IL=0.10 - 0.35.

Lokalnie nawiercono warstwę torfów zalęgających do głębokości 1.30 m ppt. Poniżej występują morenowe gliny piaszczyste i piaski gliniaste, półzwarte, twardoplastyczne i plastyczne o stopniach plastyczności IL=0.00 -0.35. W gruntach spoistych nawiercono przewarstwienia piasków drobnych i pylastych średnio zagęszczonych i zagęszczonych o stopniach zagęszczenia ID=0.40÷0.70. Utwory piaszczyste występują do maksymalnej głębokości 12.50 m ppt. natomiast utwory spoiste występują do głębokości rozpoznania tj. do głębokości 16.0 m ppt. Wszystkie otwory badawcze zostały zakończone w gruntach spoistych.