Hilton w Łodzi

Wkrótce rozpocznie się budowa hotelu DoubleTree by Hilton należącego do sieci Hilton Worldwide. Obiekt zostanie wybudowany w Łodzi przy ulicy Łąkowej, na terenie dawnej łódzkiej Wytwórni Filmów Fabularnych (WFF). Elewacji budynku będzie nawiązywał do tradycji filmowych miasta. W szklaną elewację będzie wkomponowana interpretacja kadru z filmu „Zakazane piosenki”, pierwszego powojennego filmu zrealizowanego w dawnej WFF.

Dziesięciopiętrowy hotel ma mieć 191 pokoi, w tym 12 typu junior i apartament prezydencki. Na ostatnim piętrze znajdować się będzie kompleks SPA z basenem. Powstanie także podziemny parking. Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 40 mln euro. Zgodnie z umową obiekt ma być gotowy do połowy 2013 roku. Projekt i koncepcję architektoniczną opracowała pracownia Kuryłowicz & Associates natomiast badania podłoża gruntowego wykonał Geotest. W podłożu poniżej przypowierzchniowej warstwy nasypów zalegają piaski i lokalnie żwiry oraz pospółki wodnolodowcowe w stanie średnio zagęszczonym. W piaskach występują soczewki zastoiskowych glin pylastych i pyłów o stopniu plastyczności IL=0.00-0.30. Poniżej utworów spoistych zalegają piaski drobne i średnie o stopniu zagęszczenia ID=0.50 - 0.70. Zwierciadło wody gruntowej nawiercono na głębokości 2.00 - 4.40 m ppt. tj. na rzędnych 193.85 - 194.15 m n.p.m. Poniżej gruntów spoistych nawiercono drugi poziom wodonośny znajdujący się pod napięciem hydrostatycznym, jego stabilizacja zaznaczyła się na głębokości 1.90 - 6.35 tj. na rzędnych 191.70 - 192.55 m n.p.m.