Centrum Nowych Technologii I (CeNT I)

Centrum Nowych Technologii to nowoczesny kompleks budynków Uniwersytetu Warszawskiego, zlokalizowany w Kampusie Ochota. CeNT I powstanie pomiędzy halą sportową i Cyklotronem, w budynku usytuowane będą laboratoria przeznaczone dla studentów i doktorantów kształcących się na kierunkach: biologia, chemia, biotechnologia, informatyka, ochrona środowiska.

Obiekt pomieści również sale wykładowe i seminaryjne. Generalnym wykonawcą budynków CeNT I oraz CeNT II (I etap) jest konsorcjum firm Karmar SA oraz Bouyges Bâtiment International SA. Zakończenie budowy CeNT I planowane jest na druga połowę 2012 r. Kompleksowy projekt obiektu przygotowała pracownia architektoniczna Arch Magic Sp z o.o., zaś dokumentację geologiczno-inżynierską opracował Geotest. Budynek posadowiony zostanie na ławach i stopach fundamentowych. Takie rozwiązanie, ze względu na występujące warunki gruntowe nie zapewnia dostatecznej izolacji kondygnacji podziemnej, nawet przy zastosowaniu drenażu wokół budynku. W poziomie posadowienia występują nieprzepuszczalne, twardoplastyczne i półzwarte gliny piaszczyste, na stropie których będzie gromadzić się woda opadowa filtrująca przy ścianach budynku. Na terenie inwestycji rozpoznano 2 poziomy wodonośne. Pierwszy związany z soczewkami piaszczystymi zlokalizowanymi w obrębie glin oraz drugi o charakterze napiętym występujący w piaskach poniżej utworów spoistych, którego zwierciadło stabilizuje się na gł. 5.90 – 6.75 ppt., tj. na rzędnej około 29 m n. p. „0” Wisły.