Budowa w Mińsku Mazowieckim

W Mińsku Mazowieckim przy ul. Tuwima powstaje kilkupiętrowy budynek mieszalny z garażem podziemnym. W podłożu zalegają wyłącznie grunty nośne reprezentowane przez utwory piaszczyste w stanie średnio zagęszczonym. Dla przeniesienia obciążeń od budynku wystarczające byłoby posadowienia na stopach i ławach fundamentowych, jednak ze względu na zapewnienie szczelność konstrukcji podziemnej wskazane jest zastosowanie płyty fundamentowej.

Na opisywanym terenie poziom wody gruntowej, w chwili obecnej, znajduje się tuż poniżej poziomu posadzki i istnieje duże prawdopodobieństwo, że na skutek np. wiosennych roztopów woda gruntowa zaleje garaż. Zastosowanie płyty fundamentowej ułatwia wykonanie skutecznej izolacji i zazwyczaj pozwala na bezproblemową eksploatację części podziemnych budynków.