Budowa przy Mehoffera

Przy skrzyżowaniu ul. Mehoffera i Talarowej powstaje osiedle pod nazwą Ogrody Mehoffera. Prace budowlane prowadzi firma Kalter. Budynek o 4 kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej posadowiony zostanie na płycie fundamentowej o grubości 40 cm. Taki sposób posadowienia zapewni w przyszłości szczelność podziemnego garażu i lepiej zabezpieczy go od wpływu wody gruntowej niż posadowienia na ławach i stopach fundamentowych. Na szczelność piwnic będzie miała wpływ również jakość wykonanych izolacji.

Budowa geologiczna na terenie inwestycji jest prosta. Poniżej warstwy średnio zagęszczonych piasków występują twardoplastyczne gliny. Woda gruntowa znajdująca się na stropie utworów spoistych, podczas realizacji kondygnacji podziemnej przysporzyła liczne problemy budowniczym.