Budowa przy Łowickiej

Przy zbiegu ulicy Łowickiej i Madalińskiego trwa budowa budynku mieszkalnego z usługami. Obiekt będzie posiadał jednokondygnacyjny garaż podziemny. Autorem projektu jest znana warszawska pracownia Jems Architekci. Inwestycję finansuje firma Gąsiorowskiego Sp. z o.o., natomiast wykonawcą prac budowlanych jest Budner SA. Obecnie trwają prace przy budowie stropu kondygnacji podziemnej. Wykop pod część podziemną budynku zrealizowano w otoczeniu ściany berlińskiej rozpartej na całej jego powierzchni. Budynek posadowiony został na płycie fundamentowej.

Dokumentacje geotechniczną oraz badanie geologiczne wykonała firma Geotest. Z dokumentacji wynika, że warunki gruntowe na terenie inwestycji należą do prostych. Poniżej przypowierzchniowej warstwy nasypów, do głębokości 2,3 m ppt. występują średnio zagęszczone piaski drobne i pylaste o stopniu zagęszczenia ID= 0.50 - 0.60. Utwory piaszczyste przykrywają strop piasków gliniastych i glin piaszczystych. Twardoplastyczne i półzwarte grunty spoiste o stopniu plastyczności IL=0.00 - 0.20 występują do głębokości rozpoznania tj. do głębokości 10.0 metrów ppt. Stopień plastyczności maleje wraz z głębokością. Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym występuje w postaci sączeń na głębokości 9.00 - 9.40 m ppt. tj. na rzędnych 22.15 ÷ 22.80 m n.p. „0” Wisły.