Budowa hotelu Staybridge Suites

Budowa hotelu Staybridge Suites

Na Ursynowie w Warszawie, w pobliżu skrzyżowania ulicy Puławskiej i Pileckiego, u stóp komisariatu policji, rozpoczęła się budowa pierwszego w Polsce hotelu sieci Staybridge Suites. Będzie to ósmy hotel grupy IHG w Polsce. Budynek będzie liczył osiem kondygnacji i pomieści 193 pokoje hotelowe. Pod ziemią znajdą się dwa poziomy garaży.

Jak wykazały badania, w podłożu pod przypowierzchniowymi piaskami występowała warstwa glin o różnym stopniu plastyczności. W partiach stropowych gliny były plastyczne. Wraz ze wzrostem głębokości maleje stopień plastyczności. Na poziomie projektowanego posadowienia zalegają półzwarte gliny. Główny poziom wodonośny występuje w piaskach pod glinami na głębokości 11.00 m p.p.t. Dopływ wody stagnującej w soczewkach piaszczystych i przewarstwieniach będzie odcięty ścianą szczelinową. Obudowa wykopu została już wykonana. Na budowie trwają prace ziemne.