Autostrada A2 Stryków-Konotopa

Budowa tego odcinka autostrady została podzielona na 4 etapy. Odcinek B autostrady A2 Stryków – Konotopa budowany jest przez konsorcjum firm Mostostal Warszawa SA, Acciona Infraestructuras SA oraz Polimex - Mostostal SA.

Koszt budowy tego 17 km fragmentu autostrady to prawie 844 mln złotych. Na trasie przebiegu autostrady napotkano wiele miejsc wymagających wzmocnienia podłoża. W zależności od rozpoznanych warunków gruntowych zastosowano różne metody posadowienia pośredniego m.in. wbijane pale prefabrykowane oraz CFA. Przykładem takiego zabiegu jest most na rzece Skierniewce, na potrzeby którego wykonano 551 kolumn wymiany dynamicznej o średniej długości 5 metrów. Jedna kolumna pochłonęła 15-30 m3 (25 ton) gruzu betonowego. Kolumny formowane były przy użyciu młota o wadze 15 ton. Wykonawcą robót jest firma Menard Polska. Prawidłowość zagęszczenia kruszywa betonowego wbudowanego w kolumnę sprawdzana jest poprzez sondowanie dynamiczne, jednak z użyciem największych młotów tj. DPS oraz DPSH.