Najgłębszy wykop budowlany w Warszawie

W ubiegłym tygodniu osiągnięto dno przegłębienia pod przepompownie na stacji Nowy Świat. Lokalnie płyta denna posadowiona zostanie na głębokości 30 metrów poniżej powierzchni terenu. Jest to najgłębszy wykop budowlany w historii Warszawy wykonany przy użyciu tradycyjnych metod budowlanych. Prace budowlane na większych głębokościach wykonywane były już w stolicy na początku lat ’50 XX wieku, w związku z budową „metra głębokiego”, jednak tamte roboty wykonywano przy użyciu metod górniczych. W latach 1952-1953, na odcinku od Placu Teatralnego do ulicy Koziej, prowadzono prace budowlane na głębokości 55 metrów poniżej powierzchni terenu.