Stacja C15 – Dworzec Wileński

Stacja "Dworzec Wileński" zlokalizowana jest pod ulicą Targową, pomiędzy ulicami Białostocką i Aleją Solidarności. Po północnej stronie skrzyżowania ul. Targowej i Alei Solidarności usytuowana zostanie hala torów odstawczych. Oba obiekty złożone będą z dwóch podziemnych kondygnacji. Obecnie na placu budowy wykonywane są ścianki szczelinowe oraz płyta stropowa nad konstrukcją podziemną. Stacja C15 będzie stacją końcową odcinka centralnego II linii Metra podobnie jak stacja Rondo Daszyńskiego.

Budowa geologiczna w tym rejonie nie należy do skomplikowanych; poniżej powierzchni terenu zalegają piaski rzeczne w stanie średnio zagęszczonym, a na głębokości około 10 metrów występują natomiast iły plioceńskie w stanie półzwartym, których strop nie został zaburzony na skutek procesów glacitektonicznych, jak to ma miejsce w innych regionach Warszawy.