Stacja C13 Powiśle

Stacja Powiśle zlokalizowana jest pomiędzy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie a nabrzeżem wiślanym. Nad stacją przebiegać będzie tunel Wisłostrady. Stacja Powiśle złożona będzie z czterokondygnacyjnego podziemnego korpusu, a jego płyta denna posadowiona zostanie na głębokości około 25 metrów ppt. Głębiej znajdować się będzie jedynie stacja Nowy Świat. Obecnie trwają prace przy wykonywaniu płyty stropowej stacji.

Budowa geologiczna w miejscu budowy należy do złożonych; poniżej warstwy gruntów antropogenicznych o miąższości prawie 10 metrów zalęgają piaski średnie w stanie średnio zagęszczonym. Głębiej rozpoznano iły plioceńskie, których strop wykazuje znaczne zaburzenia na skutek erozji oraz przekształceń galcitektonicznych.