Stacja C11 Świętokrzyska

Już podczas budowy pierwszej linii metra stację metro Świętokrzyska zaplanowano jako stacje przesiadkową. Stacja II linii (C11 Świętokrzyska) znajdować się będzie pod stacją I linii - obie połączone będą ruchomymi schodami. Obecnie prace budowlane w tym miejscu sprowadzają się do usuwania kolizji energetycznych, wodociągowych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, sieci ciepłowniczych i innych. W następnym etapie wykonane zostaną ściany szczelinowe. W pobliżu stacji Świętokrzyska otworzono pawilon mieszczący punkt informacji o budowie II linii Metra.