Prace na stacji C13 Centrum Nauki Kopernik

Rozpoczął się kolejny etap prac budowlanych na stacji C13, której nazwa w marcu 2013 roku został zmieniona z dotychczasowej Powiśle, na Centrum Nauki Kopernika. Po odpompowaniu wody ze stacji, rozpoczęto wydobywanie gruntu, który wdarł się do jej wnętrza w czasie zeszłorocznej awarii. Równocześnie z tymi pracami wykonywane są iniekcje wzmacniające podłoże pod zamkniętym tunelem Wisłostrady.