Postęp prac na budowie metra – wentylatornia V14

Budowla zlokalizowana jest w sąsiedztwie Mostu Świętokrzyskiego po praskiej stronie Wisły. Obiekt wybudowano w otoczeniu ścian szczelinowych, których wykonawcą był Warbud. Wentylatornia posiada już płytę denną, a obecnie prowadzone są prace wykończeniowe przy konstrukcji. Budowa geologiczna w miejscu budowy wentylatorni V14 nie należała do skomplikowanych: poniżej warstwy piasków rzecznych zalęgają iły plioceńskie.