Postęp prac na budowie metra - Stacja C13 Powiśle

Po wystąpieniu awarii podczas drążenia tuneli metodą górniczą prace budowlane na stacji zostały wstrzymane. Obecnie wykonywane są natomiast roboty zabezpieczeniowe wewnątrz tunelu Wisłostrady. Pierwszym etapem tych prac było wykonanie iniekcji kierunkowych; ograniczających zasięg właściwej iniekcji scalającej grunt poniżej płyty dennej tunelu Wisłostardy. Zabiegi te zostały zaprojektowane dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji tunelu Wisłostrady oraz pozwolą na kontynuowanie prac budowlanych na stacji. W części stacji nie zalanej wodą można obserwować bardzo ciekawy układ warstw podłoża gruntowego.