Postęp prac na budowie metra – Stacja C11 Świętokrzyska

Na budowie stacji łączącej I i II linię metra, po wykonaniu dodatkowych badań geotechnicznych mających na celu uszczegółowienie budowy geologicznej, przystąpiono do prac zabezpieczających korpus stacji. Wykonywana jest iniekcja strumieniowa jet grouting do głębokości ponad 40 metrów. Budowa geologiczna tej części Warszawy jest skomplikowana na skutek glacitektonicznych deformacji stropu iłów plioceńskich, których zaburzenia znacznie utrudniają zaprojektowanie i prowadzenie prac budowlanych bez wpływu na infrastrukturę sąsiednią.

Obecnie wykonywane są studnie depresyjne wewnątrz stacji, których zadaniem będzie obniżenie poziomu wody gruntowej wewnątrz obiektu i umożliwienie kontynuowania prac budowlanych. W otoczeniu stacji C11 wykonano również iniekcje niskociśnieniową dla scalenia gruntu w miejscu połączenia stacji z tunelami. Kilka miesięcy temu na stacji Świętokrzyska doszło do awarii, na skutek czego zdecydowano się na zalanie wodą części stacji.