Postęp prac na budowie metra – Łącznik I i II linii

Tunel łącznika budowany przy pomocy TBM został już w większości wykonany, obecnie trwają prace zabezpieczeniowe w komorze demobilizacji tarczy zlokalizowanej na stuku ze stacją Centrum. Wykonywane są dodatkowe iniekcje mające na celu zminimalizować wpływ prac budowlanych na istniejącą I linię metra, której pociągi kursują zaledwie o kilka metrów od miejsca obecnie prowadzonych prac budowlanych. Więcej na temat Łącznika pomiędzy I i II linia warszawskiego metra znajduje się w artykule poniżej: http://www.geotekst.pl/aktualnosci/lacznik_pomiedzy_i_i_ii_linia_metra