Następna stacja: C9 Rondo Daszyńskiego

Rozpoczęły się prace budowlane przy II linii metra w Warszawie. Największy postęp prac obserwuje się na stacji oznaczonej jako C9 – Rondo Daszyńskiego. W obrębie wykonanych ścian szczelinowych, przy zastosowaniu metody stropowej, powstaje stacja podziemna wraz z torami odstawczymi. Obecnie wykonywane są prace przygotowawcze pod wykonanie górnej płyty stropowej oraz jednocześnie trwa wykonywanie uszczelnienia dna w obrębie torów odstawczych wewnątrz wykonanych wcześniej ścian szczelinowych. Uszczelnienie przy pomocy metody jet grouting konieczne jest ze względu na brak występowania naturalnej warstwy utworów spoistych odcinającej dopływ wody przez dno wykopu.

Stacja Rondo Daszyńskiego zagłębiona będzie na ponad dwie kondygnacje pod ziemią, a pociągi pojadą kilkanaście metrów poniżej powierzchni terenu. Na terenie budowy pojawiły się już pierwsze elementy maszyny TBM 644, która wydrąży tunele szlakowe.

Poniżej załączono plan Stacji C9 - Rondo Daszyńskiego (źródło: www.metro.waw.pl)