Najgłębsza stacja metra – C12 Nowy Świat

W sąsiedztwie Ministerstwa Finansów trwają prace budowlane przy głębieniu ścian szczelinowych najgłębszej stacji metra w Warszawie. Stacja Nowy Świat będzie również najgłębiej posadowionym obiektem budowlanym w Warszawie i wyprzedzi w tej klasyfikacji: Hotel Intercontinental posadowiony na gł. 21 m poniżej „0” budynku (a nawet na gł. 25 m uwzględniając przegłębienia na szyby windowe) oraz Wolf Bracka posadowiony na gł. 21,1 m poniżej „0” budynku. Wykonywanie części podziemnych budynków, szczególnie tak głęboko posadowionych, należy do najtrudniejszych i najdroższych zadań inżynierskich nowoczesnego budownictwa.

Dlatego też, prace przy tej stacji będą należały do najbardziej złożonych i czasochłonnych. Płyta denna stacji Nowy Świat posadowiona zostanie na gł. 26.5 metra poniżej powierzchni terenu, natomiast ściany szczelinowe zagłębione zostaną do głębokości około 40 metrów.

Budowa geologiczna w rejonie inwestycji wygląda następująco: poniżej przypowierzchniowej warstwy gruntów pochodzenia antropogenicznego, zalegają piaski pochodzenia fluwioglacjalnego w stanie średnio zgęszczonym i zagęszczonym. Pod piaskami rozpoznano gliny lodowcowe (około 4 metrowej miąższości) w stanie twardoplastycznym i półzwartym. Głębiej zalegają iły plioceńskie z lokalnymi przewarstwieniami piaszczystymi. Ściany szczelinowe zagłębione będą kilka metrów w warstwę tych nieprzepuszczalnych gruntów, które charakteryzują się m.in. obecnością w swojej strukturze tzw. powierzchni zlustrzeń będącymi śladami przemieszczeń (uskoków) na skutek np. obciążenia lądolodem.

Najgłębiej usytuowaną stacją metra na świecie jest stacja Arsenalna w Kijowie, która położona jest na głębokości 105 m ppt. Stacja ta została wydrążona przy użyciu metod górniczych w końcu lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku.