Łącznik pomiędzy I i II linią metra

Połączenie obecnie budowanej II linii metra z już istniejącą jest bardzo istotnym elementem budowy. Łącznik będzie jednotorowym tunelem prowadzącym ze stacji Centrum I linii, gdzie już od lat czeka specjalnie przygotowana w tym celu komora łącznika. Połączenie z drugą linią metra zlokalizowane będzie pomiędzy stacją Świętokrzyska a stacją Rondo ONZ, w bliskim sąsiedztwie zaprojektowanego w tym miejscu Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Część tunelu, w trakcie prowadzenia prac budowlanych, wykorzystana zostanie jako komora do demobilizacji tarczy TBM.

Obecnie drążone są ściany szczelinowe, które stanowić będą ściany w/w komory oraz zapewnią odcięcie dopływu wody gruntowej do wykopu. Ściany o grubości 120 cm zagłębiane zostaną do ponad 30 metrów, ponieważ dopiero na tej głębokości znajduje się nieprzepuszczalna warstwa gruntów, która stanowić będzie odcięcie dopływu wody od strony dna wykopu. Głębienie kosztownych ścian szczelinowych do głębokości znacznie przekraczających wymagania konstrukcyjne (w przypadku łącznika płyta denna tunelu będzie posadowiona na około 17 m poniżej powierzchni terenu) jest uzasadnione ze względu na brak innej tańszej i szybszej metody zapewniającej możliwość prowadzenia prac budowlanych poniżej poziomu zwierciadła wody gruntowej.