Aktualności wg autora: Krzysztof Traczyński

 • Apartamentowiec w miejscu kina Skarpa

  Pomiędzy ulicami Kopernika, Przybosia i Gałczyńskiego, w miejscu zburzonego kina Skarpa firma BBI Development rozpoczęła budowę apartamentowca o nazwie Rezydencja Foksal. Budowę prowadzi Karmar, a ścianki szczelinowe kopie Soletanche. Budynek, zaprojektowany przez architektów z pracowni Juvenes ma wyglądać, jak kamienica postawiona w latach 20 XX w. dla zamożnych adwokatów.

 • Zima i Most Północny

  Trwa budowa Mostu Północnego w Warszawie. Niskie temperatury znacznie utrudniły prowadzenie prac na budowie. W końcu ubiegłego roku w nurcie rzeki utworzone zostały dwie wyspy. W dno Wisły wbito profile stalowe i naprzeciwległe ściany połączono ściągami. Wygrodzono przestrzeń, którą wypełniono piaskiem. W ten sposób wybudowano wyspy, na których powstaną podpory nurtowe mostu. Podpory o długości przeszło 40 metrów i szerokości powyżej siedmiu metrów posadowione zostaną na palach wierconych o średnicy 1500 mm. Pod każdą podporę wykonane zostaną 52 pale oparte w podłożu na głębokość około 34 metry. Roboty palowe wykonuje Energopol Szczecin firma, która między innymi palowała przeprawę mostową przez rzekę Regalicę w Szczecinie. Most w Szczecinie oparto na podporach nurtowych posadowionych na 134 palach średnicy 1500 mm i długości L=25,0 m. Pale wykonywano w pływających skrzyniach szalunkowych.

 • Zima na budowie

  Zima z opadami śniegu i niskimi temperaturami utrudnia budowanie. W nocy temperatury spadają poniżej 10 stopni Przy ulicy Obrzeźnej na budowie osiedla Hubertus prace prowadzone są w zwolnionym tempie ale cały czas trwają. Na ukończeniu są już roboty ziemne. Ostatnie fragmenty wykopu przykrywane są chudymi betonami. Cały czas pracuje odwodnienie. Nad sprawnością systemu czuwają specjaliści z Hydrobudu. Aktualnie sprężane są kotwy gruntowe i odkopywane, już zabezpieczone kotwami odcinki ścianki berlińskiej.

 • 130-metrowy wieżowiec Poczty przy Żelaznej

  W latach 1936 – 1939 u zbiegu ulicy Żelaznej i Alej Jerozolimskich, w miejscu Dworca Kaliskiego, prowadzona była budowa Głównego Dworca Pocztowego. Według projektu, autorstwa architekta Józefa Szanajca i konstruktora Wenczesława Poniża, część budynku miała zostać posadowiona nad koleją średnicową. Budowę przerwał wybuch wojny, jednak prace wznowiono i zakończono już w 1941 roku.

 • Przy Puławskiej 111 budują

  Ruszyła budowa budynku mieszkalnego zaprojektowanego w pracowni Kazimierski i Ryba Architekci. Inwestycję przy ulicy Puławskiej 111 realizuje ECC Real Estate. Wykonawcą jest firma Karmar. Budynek o wysokości 8 kondygnacji będzie miał dwa poziomy podziemnego garażu. Wykop powstaje w obudowie ze ścian szczelinowych o szerokości 50 cm. Ściany o długości dwanaście metrów wykonuje Soletanche. "Puławska 111 to miejsce na miarę potrzeb nowoczesnych, aktywnych osób, które realizując plany prywatne i zawodowe, jednocześnie cenią czas wolny i zalety mieszkania w doskonałej lokalizacji". Możemy przeczytać w folderze reklamowym inwestora.

 • Rewitalizacja Elektrociepłowni Powiśle

  Właścicielem terenu zamkniętej w 2001 r. Elektrociepłowni Powiśle jest firma Menolly. Mowa o 4,3 ha działce pomiędzy Lipową, Wybrzeżem Kościuszkowskim, Zajęczą i Dobrą. W północnej jej części dobiega końca budowa zespołu apartamentowców. Teraz firma Menolly przygotowuje się do zagospodarowania południowej części działki. Znajdują się na niej zabytkowe budynki elektrociepłowni, które zostaną poddane rewitalizacji, w ich sąsiedztwie powstanie nowa zabudowa. Projekt inwestycji sporządza pracownia APA Wojciechowski.

 • Kiedy KEN pobiegnie na Mokotów?

  Planowo al. KEN ma biec aż do Wałbrzyskiej, projekt odcinka jest już gotowy. Będzie przebiegać wiaduktem nad Potokiem Służewieckim. Osiem podpór wiaduktu stanie na Mokotowie, a cztery na Ursynowie. Na realizację inwestycji nie ma jeszcze jednak zgody z miejskiego Biura Architektury.

 • Dworzec Gdański

  Przy Dworcu Warszawa Gdańska trwa budowa przejścia podziemnego, które połączy stację metra z budynkiem dworca i wyjściem po drugiej stronie torów, w rejonie ulicy Generała Zajączka. Modernizacja stacji Warszawa Gdańska została podzielona na dwa etapy. W ramach I etapu przebudowane zostaną tory oraz dwa perony wraz ze wszystkimi pozostałymi elementami infrastruktury kolejowej. Budowę realizuje Skanska. Ściany szczelinowe o głębokości, do kilkunastu metrów wykonuje Keller.

 • Awaria przy Braci Załuskich

  Na działce przy ulicy Braci Załuskich niezależnie od otworów badawczych wykonane zostały także sondowania sondą CPT. Wiercenia i sondowania przeprowadzono do głębokości 10 metrów ppt. Stwierdzono że w podłożu pod warstwą nasypów zalegających do głębokości około 1.0 metr występuje cienka warstwa piasków średnich i drobnych przykrywająca trzeciorzędowe iły pylaste i gliny pylaste zwięzłe. Grunty trzeciorzędowe występują już na głębokości 2.0 metry. Jak wykazały sondowania statyczne, piaski są średnio zagęszczone, gliny pylaste zwięzłe twardoplastyczne, o stopniu plastyczności IL = 0.25, a iły w partiach stropowych twardoplastyczne IL = 0.05 – 0.15 i od głębokości około siedem metrów ppt. półzwarte. Dla celów dokumentacji geotechnicznej wykonane zostały trzy otwory badawcze i trzy sondy CPT. W dokumentacji podano, że woda gruntowa występuje jedynie lokalnie na stropie gruntów spoistych na głębokości 1.70 metra ppt. /rzędna 22.40 m np. „0” Wisły.

 • Rozbudowa Czajki

  Oczyszczalnia ścieków Czajka to największa inwestycja ekologiczna w Polsce. Projekt wpisany jest na listę inwestycji priorytetowych Euro 2012. Zostało już wydane pozwolenie na budowę kolektorów kanalizacyjnych na Młocinach oraz tunelu pod Wisłą, którym ścieki z lewobrzeżnej Warszawy popłyną do oczyszczalni Czajka.

Podział na strony