Aktualności wg autora: Michał Grela

 • Ostatni etap prac na stacji C15 Dw. Wileński

  W najbliższym czasie zostanie zmieniona organizacja ruchu na Palcu Wileńskim. Poniżej obecnie przebiegającą Al. Solidarności dokończony zostanie fragment stacji, który połączy istniejące tory odstawcze z korpusem stacji. Równocześnie trwają prace związane z wykonywaniem przejść podziemnych, które budowane są w otoczeniu ścinki szczelnej. Gotowe natomiast są już tunele szlakowe do stacji C14 Stadion. Konstrukcja tuneli wykonywanych przy pomocy TBM, wykazuje bardzo dobrą szczelność i potwierdza doświadczenia płynące z innych budów na świecie, czyniąc tę metodę drążenia tuneli pewną, szybką i bezpieczną.

 • Konstrukcja korpusu stacji Stadion ukończona

  Dobiegły właśnie końca prace budowlane związane z wykonaniem konstrukcji żelbetowej korpusu stacji Stadion i torów odstawczych dla II i III linii metra. We wnętrzu pojawiły się już ozdobne słupy. W czerwcu wykonane zostały tunele szlakowe pomiędzy stacjami Stadion i Dw. Wileński, przebiegające pod starą praską zabudową. W trakcie realizacji tych prac nie zaobserwowano negatywnego wpływu robót podziemnych na przedwojenne kamienice. Zatem tunele drążone przy pomocy TBM są dużo bardziej bezpieczne niż te drążone przy użyciu metod górniczych.

 • Żoliborz Artystyczny

  Przy ul. Powązkowskiej w Warszawie rozpoczęła się budowa kolejnej inwestycji mieszkaniowej Dom Development. Osiedle posiadać będzie niską pięciopiętrową zabudowę. Cechą charakterystyczną inwestycji będzie plac publiczny z fontanną, do którego dostęp będą mieli nie tylko mieszkańcy osiedla . Na terenie kompleksu zaprojektowano również liczne restauracji, kawiarnie oraz strefy odpoczynku. Obecnie trwają prace budowlane przy pierwszym budynku. Warunki gruntowo-wodne są wyjątkowo korzystne. Na terenie osiedla zalegają głownie grunty piaszczyste, natomiast woda gruntowa nie utrudnia budowy podziemnego garażu. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest firma Eiffage Polska Budownictwo. Badania geotechniczne dla opisywanej inwestycji wykonał Geotest.

 • Puławska 113

  Rozpoczęły się prace budowlane przy ul. Puławskiej 113. Na niewielkiej działce powstanie budynek biurowy o 8 kondygnacjach nadziemnych z dwupoziomowym garażem podziemnym. Wykop będzie realizowany w otoczeniu ścianki berlińskiej. W podłożu inwestycji zalegają grunty nośne. Poniżej warstwy przypowierzchniowych gruntów nasypowych występują twardoplastyczne gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Poniżej glin występują zagęszczone piaski średnie lokalnie drobne o stopniu zagęszczenia ID=0.70. Do głębokości 15.0 m ppt. woda gruntowa nie występuje w tej okolicy.

 • Prace na stacji C13 Centrum Nauki Kopernik

  Rozpoczął się kolejny etap prac budowlanych na stacji C13, której nazwa w marcu 2013 roku został zmieniona z dotychczasowej Powiśle, na Centrum Nauki Kopernika. Po odpompowaniu wody ze stacji, rozpoczęto wydobywanie gruntu, który wdarł się do jej wnętrza w czasie zeszłorocznej awarii. Równocześnie z tymi pracami wykonywane są iniekcje wzmacniające podłoże pod zamkniętym tunelem Wisłostrady.

 • Fatum budowlane przy skrzyżowaniu Sobieskiego i Sikorskiego

  Pierwszy biurowiec na trójkątnej działce zlokalizowanej po północnej stronie skrzyżowania powstać miał kilkanaście lat temu. Nie bez trudności udało się wykonać ściany szczelinowe, płytę fundamentową i słupy kondygnacji podziemnej, na czym dalszej realizacji inwestycji zaprzestano. Wykop z czasem wypełnił się wodą i taki widok pozostał do dnia dzisiejszego. W tym specyficznym zbiorniku wodnym, pojawiły się ryby, stąd często można spotkać tutaj wędkarzy. Kolejnym obiektem czekającym na ukończenie jest zlokalizowany po sąsiedzku żelbetowy szkielet, służący jako stelaż dla wielkoformatowych reklam. Zapewne ambicje inwestora, który chciał wybudować w tym miejscu luksusowy hotel nie zostały spełnione.

 • Potężny wykop pod część podziemną Warsaw Spire

  Wykop pod 5 kondygnacyjny garaż podziemny kompleksu Warsaw Spire został ukończony. W chwili obecnej każda cześć tego rozległego wykopu jest inna. W części północnej trwają prace przygotowawcze do układania chudego betonu pod płytę fundamentową, natomiast w części centralnej wykopu układane jest już zbrojenie. W najgrubszym miejscu płyta fundamentowa osiągnie grubość ponad 5 metrów, ustępując pod tym względem jedynie wrocławskiemu Sky Tower. W części południowej największe zaawansowanie prac, gdzie konstrukcja kilka tygodni temu osiągnęła powierzchnie terenu i szybko pnie się do góry. Przekroje przez konstrukcje budynków pochodzą ze strony: www.skyscrapercity.com

 • Rusza kolejna budowa przy Bluszczańskiej

  Rozpoczęły się prace związane ze wzmocnieniem słabonośnych gruntów na budowie budynków mieszkalnych przy ul. Bluszczanskiej. Osiągające miąższość pond 6 metrów, słabonośne podłoże w tej okolicy zbudowane jest z około 2-3 metrowej miąższości mad wiślanych, wykształconych w postaci pyłów i glin pylastych w stanie plastycznym, poniżej których często zalęgając grunty organiczne pochodzenia zastoiskowego: namuły i torfy w stanie miękkoplastycznym. Podłoże nośne znajduje się zatem dopiero na głębokości kilku metrów poniżej powierzchni terenu.

 • Wentylatornie szlakowe II linii metra

  Wentylatornie to niewielkie obiekty budowlane (podobne do szybów) zlokalizowane pomiędzy stacjami, jednakże bardzo głębokie, sięgające nawet 25 m ppt. Ich niewielkie rozmiary są dodatkowym utrudnieniem podczas ich realizacji. Aktualnie już prawie wszystkie konstrukcje żelbetowe wentylatorni zostały wykonane. Ostatnie prace prowadzone są jeszcze na obiekcie V13. Bardzo trudnym w realizacji zadaniem będzie łączenie niektórych wentylatorni z tunelami szlakowymi przy pomocy metod górniczych. Ten zabieg wykonywany będzie po wykonaniu tuneli.

 • Kolejny etap osiedla InCity

  Trwają prace na budowie budynku mieszkalnego w kompleksie InCity. W otoczeniu ścian szczelinowych wykonywany jest dwukondygnacyjny garaż podziemny. Trudne warunki gruntowe wymusiły konieczność lokalnego przedłużenia ścian szczelinowych dając możliwość wykonania wymiany słabonośnych gruntów nasypowych sięgających w tym miejscu ponad 10 m ppt. Przeprowadzona wymiana gruntu pozwoliła uniknąć wykonywania kosztownych pali fundamentowych. Obecnie trwają prace przygotowawcze do budowy płyty fundamentowej. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest Unibep.

Podział na strony